Jaký byl pro duševní pohodu rok 2022? Plný silných emocí a velkých změn

Doznívající pandemie. Válka a obavy z budoucnosti. Konflikty v práci kvůli národnosti nebo odlišným názorům. Enormní zdražování a rekordní ceny energií. Náročné rozhovory kvůli propouštění - ať už domnělému, nebo reálně  hrozícímu. Tento rok manažery opět vůbec nešetřil. Připomeňte si s námi klíčové události, které zasáhly do duševního zdraví celé společnosti a stáhněte si podpůrné materiály s tipy na péči o duševní pohodu vašich zaměstnanců.

Leden: Výdech po pandemii

Po utichající pandemii se Soulmio rozhodlo zaměstnance ještě více podpořit ve zmírňování stresu a úzkostí. Proto jsme pro klienty v programu spustili speciální sekci: Relax zónu. Přinesla krátká a vedená mindfulness a relaxační cvičení vhodná do firemního prostředí.

 „Meditačních aplikací existuje velké množství. Jen Soulmio Relax zóna ale nabízí audio cvičení vedená v češtině, navíc šířená a podporovaná zaměstnavatelem,” komentovala spuštění Relax zóny Janina Dvořáková, která v Soulmio zodpovídá za produkt a marketing. 

Únor a březen: Válka na Ukrajině, nejistota, strach, spory a sounáležitost

„V souvislosti s počátkem války na Ukrajině jsme v první polovině roku 2022 u zaměstnanců zaregistrovali obavy z dalšího vývoje tohoto konfliktu,” komentuje náročné období zkraje roku Libuše Kocanová, provozní a personální ředitelka Albatros Media. 

V kritickém období se nám podařilo získat ke spolupráci v online poradně ukrajinsky, rusky a bělorusky mluvící terapeuty. Online konzultace poskytovali zejména zahraničním zaměstnancům našich českých a mezinárodních klientů. Obsahovým speciálem jsme také okamžitě rozšířili Mental Wellness - preventivní část firemního programu Soulmio. Speciál obsahoval doporučení psychologů zaměstnancům, jak s náročnou situací naložit na pracovišti i doma.

Situaci se snažili mírnit a zklidňovat i zaměstnavatelé. „Na denní bázi jsme byli v kontaktu s dotčenými zaměstnanci. Nabídli jsme jim externí psychologickou pomoc a finanční a právní podporu,” vzpomíná na náročné období Petra Novotná, People Experience Manager ze společnosti ROI Hunter. 

Webináře a livestreamy, které jsme ve spolupráci s odborníky na krizovou intervenci okamžitě uspořádali, patří zároveň k těm nejsledovanějším za celý rok. Soulmio psychologové a psychoterapeuti pomáhali jednotlivcům zvládnout nečekanou a emočně náročnou situaci. Manažerům a HR jsme odpovídali na otázky, jak na pracovišti ustát a mírnit nepřátelskou a konfliktní atmosféru. Situaci jsme komentovali také v podcastu spolu s CzechCrunch a společností Productboard.

Květen: Měsíc povědomí o duševním zdraví

Připojujeme se k celosvětově vyhlašovanému Mental Health Awareness Month. Zejména pro naše zahraniční a anglicky mluvící klienty vzniká obsahový speciál, který pokrývá zásadní komponenty wellbeingu na pracovišti: Od jednotlivce a týmu až po organizační pohled a roli manažerů jako strážců týmového wellbeingu. 

Součástí série jsou také aktivizující úkoly a reflexe, vedené zklidňující a mindfulness techniky, záznamy přednášek s psychology, živé vysílání na téma Prevence vyhoření nebo možnost probrat téma individuálně s terapeuty Soulmio poradny.

Druhé pololetí: Spousta obav kvůli zdražování

„Ve druhé polovině roku jsme se častěji setkávali s obavami spojenými se zvyšujícími se cenami energií, celkovým zdražováním a inflací. Nyní se začíná projevovat obava z případného propouštění,” komentuje Libuše Kocanová z Albatros Media náladu na pracovišti a nastiňuje aktuální témata péče o psychické zdraví zaměstnanců.  

Obavy o práci promítnuté do pracovního výkonu potvrzuje i Jiří Burian, Group manager L&D ve společnosti BENU. „U nás v roce 2022 nejvíce rezonoval work-life balance. Jinými slovy strach z toho, že nezvládnu všechnu práci, která se na mě valí. Lidé strach z případné finanční nebo pracovní krize promítli do tlaku na svůj výkon a efektivitu.” 

Nejžádanější témata 2022

Za rok 2022 jsme pro klienty odvysílali téměř 100 webinářů. Témata pěti nejžádanějších kopírují zmíněný trend: Schopnost zvládnout náročné období, starat se o své psychické a fyzické zdraví preventivně a mít důvěru ve své schopnosti.

  • Psychická odolnost
  • Psychohygiena v době krize
  • Stres v pohybu: Jak efektivně odbourat stres a zátěž pohybem
  • Nenásilná komunikace
  • Imposter syndrom: Jak překonat vnitřní nejistotu

Říjen a listopad: O trochu lépe

I ve chvílích velkých společenských událostí žijeme vlastní život se všemi radostmi i starostmi, které k němu patří. V takových okamžicích může pomoci udělat třeba jen něco malého, co nám pomůže cítit se o trochu lépe. V duchu tohoto sloganu se nesly hned dvě podzimní události: Online konference pro veřejnost a klienty Soulmio Mental Wellness Days a přednáška na odborném veletrhu HR Days o bariérách v péči o duševní zdraví v práci. 

VUCA a BANI World: Přehlcenost současného světa a dopady na duševní zdraví

Z přednášek 11 českých i zahraničních řečníků pro vás zveřejňujeme téma lektorky, koučky a mentorky Sandry Fridrichové. Nadhledová přednáška dokresluje, v jakém prostředí dnes zaměstnanci musí fungovat a co významně utváří jejich psychické zdraví. 

A jaký bude rok 2023? Zapamatujte si pojmy:
odolnost, psychologické bezpečí a VUCA svět

Jaké výzvy a témata v oblasti péče o duševní zdraví zaměstnanců přinese nadcházející rok?

Podle Libuše Kocanové z Albatros Media budou mezi klíčová témata patřit: Odolnost vůči stresu, schopnost přijímat nová řešení, adaptace na změny, ochota učit se nové věci, otevřená komunikace, týmovost a přátelské chování nebo schopnost najít společné řešení.

Jiří Burian z BENU jmenuje jako zásadní dovednosti: Budování sebedůvěry ve zvládnutí všech změn a výzev a život ve VUCA světě.

Petra Novotná z ROI Hunter považuje za neopomenutelnou kompetenci sebevědomí (sebe uvědomění): Schopnost porozumět svým potřebám, pojmenovat osobní hodnoty a umět zacházet s emocemi. 

Za Soulmio jako klíčovou dovednost doplňujeme: Psychologické bezpečí, které mimo jiné zahrnuje možnost otevřeně říct svůj nápad, moci udělat chybu, nebát se zesměšnění nebo podpásového jednání.

Přejeme všem v roli zaměstnance nebo týmového kolegy, aby v prostředí plném důvěry, pochopení, podpory a dobrých vztahů mohli pracovat a růst. Manažerům, šéfům nebo vedoucím týmů přejeme, aby našli sílu i chuť takové prostředí vytvářet a zároveň dbali na péči o svou vlastní psychickou pohodu.