Seznamte se s našimi odborníky

Kvalifikovaní psychologové a psychoterapeuti, kteří mají mnohaletou praxi a patří ke špičce v oboru.

Kristýna Cetkovská
Firemní psycholožka, koučka

Workshopy

Webináře

Konzultace

Livestreamy

 • Členka mezinárodního výzkumného týmu spolupracujícího s Centrem salutogeneze na univerzitě v Curychu
 • Držitelka certifikátu ICF v koučování

Nejčastěji se pohybuje ve firemním prostředí a věnuje se rozvoji a podpoře angažovanosti zaměstnanců. Její aktivity směřují k tomu, aby se v práci lidé mohli cítit lépe a snáz rozvíjeli své kompetence. Na výzkumné úrovni je jejím tématem duševní zdraví zaměstnanců společně s faktory, které ho mohou dlouhodobě posilovat. V Soulmio jste ji mohli potkat ve firmách: Edenred, TV Prima, Yunex Traffic. Pracuje rovněž jako Senior Learning & Development pro Deloitte. 


Martina Mikesková
Psycholožka, psychoterapeutka, lektorka jógy

Online terapie

Webináře
Workshopy
Livestreamy
 • Získala magisterský titul z oboru psychologie na FF UK
 • Absolvovala sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii a výcvik v mediaci

Věnuje se osobnostnímu rozvoji, diagnostice a psychologickému poradenství, okrajově také oblastí marketingu a HR. Potkat jste ji mohli ve firmách: Seznam, Notino, Publicis Groupe, Scania, Visibility Digital, Digiteq Automotive, Plzeňský Prazdroj, CS Cabot, Albatros Media nebo na konferencích, kde často přednáší. 


Adam Kulhánek
Expert na závislosti, adiktolog, lékař

Workshopy

Webináře

Adam je specialista na léčbu závislosti. Ví, jak funguje lidský mozek a naše psychika. Je také trenér soft skills a prezentační dovedností. Absolvoval doktorské studium na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy se specializací v oboru léčby závislostí a zabývá se klinickou, výzkumnou a pedagogickou prací a prevenci v oblasti adiktologie. Lektorské činnosti a workshopům se věnuje 8 let. Má bohaté zkušenosti s veřejným vystupováním, prezentováním ve firmách například Yunex Traffic, Global Payments, Boehringer Ingelheim.

Milan Pavlíček
Psychoterapeut

Online terapie

Livestreamy
 • Držitel certifkátu z výcvikového programu Gestalt Coaching

 • Držitel certifikátu z kurzu Biosyntéza pro práci s dětmi a Psychosomatika v biosyntéze

Vystudoval filosofii a pozitivní psychologii na UK, absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik a profesně se pohybuje především v HR, psychoterapii a koučování. Terapii vnímá jako péči o duši a způsob, jak růst ke spokojenějšímu a plnějšímu životu. Jeho klienty jsou jak dospělí, tak  adolescenti. Rád pracuje s tělem, experimenty a meditacemi. Terapeut a kouč, který se silně inspiroval gestalt terapií a pozitivní psychologií, třebaže si obzory neustále rozšiřuje o nové přístupy.


Ivona Artus
Psycholožka 

Online terapie

 • Ivona má vzdělání v oboru Integrativní psychosomatiky z insitutu IPSI v Paříži
 • Držitelka certifikace a osvědčení o studiu Čínské medicíny z Academie Wang v Toulouse

Ivona pracovala v oblasti klinické a pracovní psychologie, nyní má soukromou praxi. Specializuje se na různé oblasti včetně úzkosti, deprese, poruch chování, traumat a vztahových problémů. Její terapeutický přístup se zaměřuje na pohodu klientů, přičemž důraz klade na pozorné naslouchání, empatii a porozumění. Zaměřuje se především na psychosomatickou terapii, tedy na terapii psychických a tělesných obtíží, které mají souvislost  s prožíváním dlouhodobé zátěžové situace, stresu či traumatické zkušenosti.  


Zuzana Treglerová
Psychoterapeutka, koučka

Online terapie

 • Členka České daseinsanalytické asociace
 • Členka Mezinárodní federace koučů (ICF)
 • Držitelka certifikátu Externí kouč

Zuzana je profesionální koučka a psychoterapeutka s multikulturními zkušenostmi ze svého dlouholetého působení na vedoucích HR pozicích ve Velké Británii, střední Evropě a jihovýchodní Asii. Od roku 2010 se ve vlastní praxi věnuje koučinku a od 2018 také psychoterapii. S klienty se zaměřuje na nacházení vlastních zdrojů porozumění, rozhodování a jednání a při svých konzultacích vytváří vždy bezpečné prostředí naplněné přijetím a důvěrou. Zaměřuje se na multikulturní poradenství, psychologické poradenství pro manažery, práci se stresem a mnoho dalších témat.


Marek Hošek
Psycholog, psychoterapeut

Online terapie

 • Člen, supervizor a mentor ČAP
 • Držitel atestace Zdravotnická specializace pro adiktologii
 • Držitel certifikace Asociace manželských a rodinných poradců
 • Výcvikový supervizor v daseinanalýze a v resocializaci disruptivních poruch

Vystudoval FF Univerzity Karlovy se zaměřením na sociální patologii, sociální psychologii, HR management, filozofii a sociální pedagogiku. Od r. 2000 působí v pomáhajících profesích, především na pozici psychoterapeuta, manželského a rodinného poradce (certifik. 1. a 2. stupně, Asociace manželských a rodinných poradců ČR) a registrovaného adiktologa.  Má komplexní psychoterapeutické vzdělání pro zdravotnictví akreditované Českou lékařskou společností podle evropských standardů EAP/DA psychoterapie. Zhruba 9 let působil ve vrcholném managementu. Vedle psychoterapie se také podílí na vzdělávání budoucích a „čerstvých" absolventů psychoterapie. Pracuje tzv. eklekticky, takže „míchá" terapeutické techniky z různých škol a směrů. 


Zuzana Jochamnnová
Psycholožka, psychoterapeutka

Online terapie

Webináře
Workshopy
Livestreamy
 • Vystudovala obor Occupational Psychology na University of Leicester ve Velké Británii
 • Získala magisterský titul na Fakultě tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy v Praze
 • Získala oprávnění k provádění psychometrických hodnocení a analýz (Psytech International, Velká Británie)

Pracovala v několika nadnárodních společnostech a znalost tohoto náročného prostředí jí pomáhá porozumět potížím, s nimiž se její klienti potýkají. Během 17-ti letého života v zahraničí pomohla Zuzana cizincům zvládat výzvy, které se pojí s přizpůsobením novému prostředí a novou kulturou. V současné době ji potkáte v naší online psychologické poradně nebo jste se s ní mohli setkat na webinářích a workshopech v ČEZ, TV Prima, Unilever, Albert, Notino, Albatros Media, Ferring, a další. 


Yotam Kramer
Psycholog, psychoterapeut

Online terapie

Livestreamy

 • Člen Izraelské psychoterapeutické asociace
 • Kandidát doktorského studia sociologie a soc. antropologie na univerzitě v Jeruzalémě

V současné době pracuje v Budapešti na soukromé klinice a vyučuje psychologii na americké vysoké škole. Yotam poskytuje širokou škálu psychologických služeb pro dospělé z mezinárodní komunity, krátkodobé intervence a pedagogickou a osobnostní diagnostiku. Yotam se zasazuje o zlepšení emočního zdraví jednotlivců z globální komunity a poskytuje bezpečné a pečující prostředí, kde mohou klienti zkoumat své problémy a postupovat na cestě k duševnímu zdraví. Díky svým znalostem a empatické metodě se snaží umožnit klientům dosáhnout vyššího sebeporozumění, síly a komplexní duševní pohody.


Zuzana Hanáková
Psychoterapeutka, lektorka, koučka

Online terapie

Webináře
Workshopy
 • Absolvovala psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii
 • Absolvovala 5letý sebezkušenostní výcvik a roční certifikovaný výcvik u M. Vokáčové - Koučing jako umění
 • Lektorka kurzů soft skills

Vystudovala marketingovou a sociální komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati. Sebepoznání a práci na sobě se věnuje již 15 let skrze kurzy zaměřené na práci s tělem, myslí a duší. Věří, že jediné, koho můžeme reálně změnit, jsme my sami. Pracuje jako lektor, terapeut a kouč. V práci s klienty využívá principy koučování, práci s tělem, imaginací, prací s myslí a našimi přesvědčeními. 

Témata, která Zuzana školí


Další odborníci z naší online psychologické poradny

Petra Kahánková
Psycholožka, psychoterapeutka

Valérie Řezníček Kolcunová
Psycholožka

Jakub Řezníček
Psycholog

Petr Hýl
Psychoterapeut

Eva Kateřina Klimešová
Psychoterapeutka

Michaela Podmelová
Psycholožka

Roland Lipták
Psychoterapeut

Veronika Kolderová
Psycholožka

Vladimír Marček
Psycholog,
psychoterapeut

Zdenka Mlnaříková
Psychoterapeutka

Klára Růčková
Psycholožka,
koučka

Pavel Pelikán
Psychoterapeut

Piotr Wardecki
Psychoterapeut

Dora Hegedus
Psychoterapeutka

Daria Skalova
Psycholožka,
psychoterapeutka

Attila Kormanyos

Psychoterapeut