Byznys koučink

Pro manažery a talenty

Podpořte u svých top zaměstnanců schopnost vést týmy, efektivně komunikovat, řešit konflikty a motivovat tým.

Orientace na pracovní výsledky a osobní růst

1 sezení = 60 min

S kouči, psychology
a manažery z praxe

Online
v době, kdy se vám hodí

Zpravidla 5 až 10 sezení

Česky, slovensky, anglicky

S čím vám byznys koučink pomůže

Pracujte individuálně na oblastech, na které někdy 
jedno hromadné školení nestačí.

Posílit sebevědomí lídrů

Rozvíjet přístup „to dáme"

Naučit tým pracovat se změnou

Ukočírovat práci i soukromí

Poladit tým

Umět v práci zvládnout emoce

Naši odborníci pro byznys koučink