Růstové nebo fixní myšlení. Jak máte nastavenou mysl?

Víte, co mají děti v jejich raném věku společného? Jejich mysl je nekonečná, doslova nezná hranice. Kromě toho, že se umí radovat z maličkostí, dokáží prožívat každou emoci podle sebe a žijí přítomností. 

Velmi důležitou vlastností dětské mysli je i to, že umí pracovat s neúspěchem. Takové myšlení jim umožňuje rozvíjet nové dovednosti, zkoumat nová řešení, vymýšlet nové strategie a to nejdůležitější ze všeho, snít o něčem větším.

Časem ale mnoho lidí díky občasnému zostuzovaní, srovnávání (“Jsi ostuda, že ještě neumíš jíst příborem, Tomášek už to dávno umí”) nebo ponížení přestanou věřit na to mají. Každý neúspěch vnímají jako hrozbu z možného selhání, za které se budou stydět, za které je někdo bude negativně hodnotit. Pocit, že “nejsem dost” má velkou moc zbavit nás růstového myšlení a postupně jej změnit na myšlení fixní.

Přístup k životním neúspěchům

Selhání může být bolestivé. Může nám bránit učení se ze svých chyb, ale slouží také jako mocný mechanismus k přijímání nových výzev. Naše mysl hraje velmi silnou roli v tom, jak přistupujeme k negativním událostem v našem životě. To, co si myslíme o sobě a našich schopnostech, rozhoduje o tom, jak jednáme a vedeme svůj život.

Jak hodnotíte úspěšné lidi nebo na ty, kteří v životě něčeho dosáhli? Jsou nadanější než ostatní, mají talent, jejich vrozené schopnosti je učinily úspěšnými nebo věříte, že úspěch pochází z tvrdé práce, vývoje nových strategií, čerpání inspirace od ostatních, investice do učení a neustálého zlepšování?

V co věříte, toho dosáhnete.

Vědomý nebo nevědomý způsob, jakým se rozhodnete interpretace své zkušenosti, může stanovit hranice toho, čeho můžete dosáhnout. Pokud přijmete růstové myšlení za své a selhání nebo neúspěch budete vnímat jako příležitost pro osobní růst, stanete se odolnější vůči náročným okolnostem s nejistým výsledkem.

2 typy myšlení

Pojďme se nejdříve seznámit s konceptem 2 typů myšlení vyvinutých Carol Dweckovou, výzkumnou pracovnicí ze Stanford University. Právě ona přišla z termíny fixed mindset (fixní myšlení) a growth mindset (růstové myšlení).

Lidé s fixním myšlením jsou omezeni jejich vírou a myšlenkami. Věří, že se lidé rodí se zvláštním talentem a každý člověk má jiné schopnosti a inteligenci, které se časem, vytrvalostí a úsilím nemohou zlepšit. Můžete od nich slyšet věty typu: “Lepší už to nebude”.

Neúspěchy považují za potvrzení jejich nedostatku inteligence a jejich omezených schopností, které jim brání v dosažení jejich cílů. Snadno se poddávají strachu ze selhání a věří, že se nemohou zlepšit. Možná pár lidí takových lidí se svého okolí znáte. Já osobně bych jich pár spočítala.

 Naopak člověk s růstovým smýšlením nachází svobodu ve svých myšlenkách a přesvědčeních. Chápe, že někteří lidé mají zvláštní talent a že inteligence se liší od člověka k člověku, ale je to také něco, co lze rozvíjet a zvyšovat úsilím a tvrdou prací.

Užívá si radost z procesu učení, který vychází z hledání nových informací, vytváření nových strategií a čerpání inspirace od ostatních. Přijímá obtíže a výzvy jako prostředek k rozvoji nových dovedností a ke svému růstu.

Přesvědčení lidí s fixním myšlením:

 • Talent, schopnosti a inteligence jsou pevně dané.
 • Vyhybají se výzvám a novým zkušenostem.
 • Rychle se vzdávají, když se jim něco nepodaří.
 • Touží vypadat chytře, bojí se chybovat.Cítí se ohrožení z úspěchu ostatních.
 • Svoji sebeúctu odvíjejí od potvrzení okolí.
 • Mají strach ze selhání, bojí se zdravě riskovat.
 • Mohou mít tendenci uchylovat se k podvodu a lži.

Přesvědčení lidí s růstovým myšlením:

 • Nadání, schopnosti a inteligenci lze rozvíjet pomocí úsilí a praxe.
 • Mají hlubokou sebereflexi a touhu poučit se z vlastních chyb.
 • Přijímají výzvy jako prostředek ke zlepšení se.
 • Mají vytrvalost a k neúspěchům se umí postavit čelem.
 • Úspěch ostatních je pro ně inspirací.
 • Umí přijmout kritiku jako možnost se poučit
 • Zaměřují se na proces a učení bez obav o výsledek.
 • Jsou otevřeni spolupráci a inovacím. 

Jak nastartovat růstové myšlení?

Tipů a způsobů je celá řada a my si teď několik z nich představíme detailně. 

Změňte způsob, jak k sobě mluvíte

Když narazíme na těžké problémy nebo obtížné situace, způsob jejich interpretace a reakce na ně je založen na tom, jak sami komunikujeme vůči sobě. Mluvíte sami se sebou hezky nebo jste pod palbou sebekritiky?

Prvním krokem, který vede k růstovému myšlení, je naučit se přistihnout se v danou chvíli, vybrat si jakému myšlení chcete dát prostor a změnit mluvu, kterou vůči sobě používáte:

Neříkejte:

 • Nejsem v tom dobrý
 • Nemůžu to udělat
 • Nemám schopnost se to naučit
 • Je lepší držet se toho, co vím
 • Vzdávám to
 • To je frustrující
 • Jsem, kdo jsem
 • Tohle je těžké

Zkuste to takhle: 

 • Zvládnu to
 • Chci to zkusit
 • Chci prozkoumat nové nápady
 • Věřím si
 • Je v pořádku selhat
 • Mohu se poučit ze svých chyb
 • Ještě nevím

Zaměřte se víc na proces, než na výkon

Představte si hypotetickou situaci: vaše kamarádka dostala velmi atraktivní pracovní nabídku. Vysoký plat, krásný služební vůz, benefity v podobě různých wellnesů a společenských akcí, jeden by si řekl, že jí nic nechybí. Po dvou letech v práci ale zjistila, že z těchto úžasných benefitů nevyužila kromě auta vůbec nic. Její silná orientace na výsledek a dosahování vyšších a ještě lepších výsledků ji kromě vyčerpání nedal téměř nic.

Potřebovala zjistit, že pokud má být v práci šťastná, je potřeba, aby ji bavil i samotný proces - popovídání s kolegy, které předtím přehlížela, nastavení si potřebných hranic pro objem práce, trávení svého volného času s rodinou apod. To všechno je proces, který je klíčový i pro samotný výsledek. Pokud mu nevěnujete dostatek prostoru, touha si něco dokazovat vás nakonec zcela pohltí. S tím je spojený i stres, když to zrovna nejde podle plánu.

Zkusme další příklady: 

 • Místo toho, abyste si nastavili cíl zhubnout 10 kg, věnujte se raději zdravému stravování každý den.
 • Místo toho, abyste si nastavili cíl dostat se na místo ředitele ve firmě, raději zaměřujte svoji pozornost na zlepšování vašich manažerských schopností a leadershipu.
 • Místo cíle vyhrát maraton si dejte závazek jít se každý den pro radost proběhnout.
 • Dejte si závazek učit se a zlepšovat se každý den, na rozdíl od dosahování cílů, kterými si dokazujete vlastní hodnotu. Je hezké mít své cíle, ale je důležité si cestu k nim více užít než protrpět. 

Buďte kamarádi s neúspěchem

Neúspěch nás učí, co úspěch nemůže. Místo toho, abyste před svými neúspěchy utekli a vzdali se, můžete využít svých selhání tím, že je zkontrolujete, určíte, co nefungovalo a poté vymyslíte plán, jak své chyby napravit.

Jakmile nastavíte svou mysl tak, abyste se dívali na selhání jako na prostředek k učení a růstu, místo abyste ho považovali za ostudu a omezení svých schopností, budete z každého neúspěchu schopni vytěžit maximum.

použité zdroje: DWECK, C.: Mindset: The New Psychology of Success. Ballantine Books, 2007, ISBN: 978-0345472328.