Manipulátoři na pracovišti: Jak je odhalit a nepodlehnout

S manipulátory se můžete setkat kdekoliv. Často se skrývají za sympatickým úsměvem a lichotkami, ale na cestě za svým cílem si neberou servítky. Jak poznáte, když s vámi někdo manipuluje? A jak se mu účinně bránit?

Všichni občas manipulujeme. Ale proč vlastně?

Typickým cílem manipulace bývá získání kontroly a moci. Ale samotné příčiny manipulativního chování jsou různorodé. Častými důvody mohou být například strach, nedostatek sebedůvěry nebo prosté testování hranic. A někteří manipulují zkrátka proto, že to jinak neumí. 

Jen u 20 % manipulátorů jde o vědomé chování,
zbytek manipuluje nevědomky.

Protože většina manipulátorů lidmi ve svém okolí manipuluje nevědomě, bývá těžké je odhalit. Sami totiž mohou věřit, že je jejich jednání správné a oprávněné - a není tedy zcela jasné, že se manipulátor snaží ovlivnit ostatní úmyslně. A v pracovním životě to bývá ještě obtížnější - ať už jde o kolegu nebo šéfa. Manipulátoři mají často vysokou úroveň odborných schopností, které jim umožňují schovávat své manipulativní chování za zdánlivě legitimní a rozumné argumenty. Často jim to také usnadňuje firemní kultura, pokud je zaměřená na výkon a soutěživost mezi zaměstnanci za každou cenu. V takovém prostředí může být manipulativní chování tolerováno nebo dokonce odměňováno.

Manipulace a toxické chování v pracovním prostředí

Snížená výkonnost, zvýšená fluktuace, engagement na bodu mrazu - to jsou jen některé důsledky toxických vztahů v pracovním prostředí. Toxické a manipulativní chování je proto nutné odhalit dřív, než firmu rozloží zevnitř. Mezi nejčastější formy toxického chování v pracovním prostředí patří mobbing, bossing a gaslighting. Zatímco mobbing a bossing jsou formou šikany, gaslighting je technika manipulace, kterou nelze odhalit tak snadno jako záměrné a opakované ponižování, obtěžování a zastrašování, kterými se vyznačují mobbing a bossing. Když vás bude někdo šikanovat, budete o tom vědět. Ale poznáte, když s vámi někdo manipuluje?

Gaslighting: Nenápadná, ale častá forma manipulace

Kolega vás na poradě přede všemi ponížil, ale vy jste ti, kteří přehánějí. Šéf přednáší výsledky vaší práce za své a z vás udělá hysterku. Kolegyně má jednu rýpavou poznámku za druhou, ale ona si přece jen dělá legraci, nemusíte být tak přecitlivělí. 

Začínáte pochybovat o tom, jestli se události staly opravdu tak, jak si pamatujete? Jestli náhodou opravdu nepřeháníte? Jestli už tak trochu neblázníte? Pokud jste se dostali do tohoto bodu, je na čase se zamyslet, jestli jste se nestali obětí gaslightingu.

Gaslighting je formou manipulace, kterou manipulátor ve své oběti vzbuzuje pochybnosti o vlastním úsudku, paměti či vnímání reality s cílem získat nad ní kontrolu nebo moc. Slova a činy gaslightera jsou často v rozporu a svou oběť se často snaží přesvědčit o tom, že jsou to ostatní, kteří lžou. Gaslighting může být těžké včas rozpoznat, protože velká část manipulátorů jej využívá nevědomky a tedy i velmi nenápadně.

Důsledky gaslightingu v pracovním prostředí:

  • úzkost až deprese a s tím spojené fyzické projevy
  • snižující se zapojení (engagement)
  • snížená sebeúcta a sebevědomí, imposter syndrom
  • zhoršený pracovní výkon a produktivita
  • zvýšená fluktuace

Jak poznat gaslighting?

Gaslighting může zahrnovat celou řadu taktik včetně lhaní, odvádění pozornosti, zlehčování, popírání a obviňování. Pokud jednáte s někým, kdo používá gaslighting jako nástroj manipulace, věnujte velkou pozornost také tomu, co dělá, ne jen slovům, která volí.

Gaslighter může například:

  • trvat na tom, že něco, co si pamatujete, se nikdy nestalo
  • tvrdit vám, že něco nikdy neřekl, i když si to jasně pamatujete
  • při konfrontaci vás obvinit z přehánění, přecitlivělosti nebo neschopnosti se ovládat
  • zatajovat nebo manipulovat s informacemi, aby ovlivnil vaše rozhodování
  • vás emocionálně vydírat nebo vám vyhrožovat, nebo naopak nadměrně lichotit, aby ovlivnil vaše chování a emoce

Taktiky gaslightingu:

Trivializace. Bagatelizují vaše pocity nebo vás obviňují z přehnané reakce např. prostřednictvím výroků: "Uklidni se.", "Přeháníš." nebo "Proč jsi tak přecitlivělá?".

Přepisování historie, lhaní, popírání, “zapomínání”. Zpochybňují vaši paměť, vymýšlejí si nové detaily nebo popírají, že se něco stalo. Události mají tendenci převyprávět ve svůj prospěch. Lhaní a překrucování jsou základní kameny gaslightingu a sebejistota, s jakou své lži gaslighteři prezentují, ve vás mohou vzbudit pochyby. Můžete v důsledku začít zpochybňovat vlastní paměť - váš zmatek a pochybnosti jim pak umožní získat nad situací (a vámi) plnou kontrolu.

Odvádění pozornosti. Když začnete debatu o jejich chování, změní téma nebo ji obrátí proti vám tím, že naznačí, že si vymýšlíte.

Diskreditace. Šíří pomluvy a drby - často pod záminkou toho, že o vás mají obavy. Poté se mohou obrátit na vás a přesvědčovat vás o tom, kdo všechno si o vás co myslí. Tím vás dokonale izolují a vytvoří dojem, že oni jsou ti jediní, na které se můžete spolehnout. 

Přesouvání viny. Každá vaše diskuse je nějakým způsobem překroucena tak, že za něco, co se stalo, můžete vy. Dokonce i když se snažíte diskutovat o tom, jak se kvůli chování násilníka cítíte, dokáže konverzaci překroutit tak, že se nakonec ptáte, zda jste příčinou jeho špatného chování. Mohou například tvrdit, že kdybyste se chovali jinak, nechovali by se k vám tak, jak se chovají.

Jak na gaslighting reagovat a bránit se mu?

Gaslighting vám může způsobit rudo před očima a chuť danému člověku skočit po krku. Ale právě vaše emoce a rozčílení jsou přesně tou reakcí, kterou gaslighter očekává, a je na ni připraven reagovat argumentem o vaší emoční nestabilitě a přeháněním. Takže hlavně zachovejte klid.

Jak na gaslighting reagovat:

Zachovejte klid a odstup: V rozčilení nic nevyřešíte, takže se nenechte zatáhnout do hádky. Pokud nemůžete fyzicky odejít, zkuste použít některé relaxační techniky jako je dýchání do čtverce, vizualizace nebo párminutová meditace.

Ukládejte důkazy: Veďte si deník, ukládejte si zprávy i e-maily - ty vám pomohou jednak zahnat případné pochyby o vašem vnímání konkrétních událostí, ale poslouží ve chvíli, kdy se rozhodnete gaslighting na pracovišti řešit “oficiálně”.

Požádejte o pomoc: Rozhovor s terapeutem vám může pomoci získat nad situací nadhled a poradit vám zvládací strategie, jak se zachovat a s manipulativním chováním vypořádat. Ale kromě psychologické pomoci vyhledejte také pomoc v rámci své firmy - podělte se o své pocity s HR, a když donesete sesbírané “důkazy”, můžete svou situaci začít aktivně řešit. 

Další tipy, jak se s gaslightingem vyrovnat:

Věřte sami sobě: Zapomínání se obvykle týká drobných detailů, například barvy něčí košile nebo ostatních lidí v místnosti. Mozek si obvykle nevymýšlí celé vzpomínky. Pokud si něco jasně pamatujete a dotyčný vaši vzpomínku vyloženě popírá, jedná se o gaslighting.

Získejte pohled zvenčí: S gaslighterem se pokuste nikdy nebýt v kontaktu jeden na jednoho, ale vždy požádejte někoho třetího, aby při vašich konverzacích byl přítomen - nejen jako “svědek”, ale také jako nezávislý pohled na celou situaci.

Komunikujte pokud možno písemně: S gaslighterem komunikujte výhradně písemně. Pokud s vámi bude chtít cokoliv řešit o samotě, slušně a v klidu ho požádejte, aby vám poslal e-mail. Po skončení případné konverzace můžete shrnout vše, co jste si řekli a jak jste to pochopili, do e-mailu. 

Nesdělujte osobní informace: Čím méně toho o sobě manipulátorovi řeknete, tím méně toho může proti vám použít. Pečlivě si rozmyslete, co a komu o sobě v kanceláři svěříte. 

Upozorňujte na nejasnosti: Manipulátoři si v komunikaci často nechávají otevřená vrátka nejasnostmi. Dají vám zamlženou informaci, odpověď nebo požadavek - obzvlášť, když se musejí rychle rozhodnout nebo vyjádřit. Později pak mají prostor svou odpověď změnit a vás obvinit z nepochopení. V takových chvílích je vhodné dostat z manipulátora jasnou odpověď - a pokud možno písemně.

Prevencí ke zdravým vztahům ve firmě

Manipulace a další formy toxického chování není vždy snadné odhalit. Oběti mají často obavy se se svými potížemi svěřit a manipulátoři jsou často na první pohled oblíbenými členy týmu. Proto je péče o psychickou pohodu zaměstnanců životně důležité pro firmy všech velikostí. Online program péče o duševní zdraví pro firmy zajišťuje odbornou psychologickou pomoc a prostřednictvím živých vysílání, podpůrných skupin i vzdělávacích materiálů zajišťuje dlouhodobou prevenci a osvětu každému členovi organizace. Pohodu mezi zaměstnanci můžete podpořit také tematickým webinářem, workshopem nebo dnem duševního zdraví ve firmě, jehož program vám postavíme na míru