Konflikty v práci kvůli válce nebo národnosti? Jak se k nim jako manažer postavit?

V týmu se staví čeští a ukrajinští pracovníci proti těm ruským. Kolegyně na sebe slovně útočí. Lidé se hádají a emočně sypou na hromadu. Nadřízení na vás tlačí kvůli výsledkům a uprostřed toho všeho vy jako manažer, od kterého tým očekává, že to vyřeší. Těžká situace. Ale nejste v tom ani zdaleka sami. 

Doufejme, že ve většině společností tyto černé scénáře nezažijete, ale pokud ano, pomůžeme vám zjistit, jak se dají řešit.

Ze všeho nejdřív si uvědomte, že nejste zodpovědní za chování druhých lidí. Připomeňte si, kde vaše role manažera začíná a kde končí. I když ve vás teď může váš tým ještě více hledat autoritu a ukazatel směru, i vy jste jen člověk se svými potřebami, názory a chybami.

Jaká je v současné situaci role manažera a co může nabízet? 

 • Manažer je autorita, vůdce smečky a důležitý “role model” pro tým. Nesnaží se suplovat terapeuta.
 • Svým příkladem a chováním ukazuje týmu, jak se stabilizovat.
 • Je pro své lidi záchytným bodem a oporou.
 • Nedělá, že se nic neděje. Mluví otevřeně a pojmenovává, co se v týmu odehrává.
 • Nabízí prostor pro sdílení a udržuje častější kontakt s jednotlivými členy týmu. Ideálně osobně, tváří v tvář.
 • Pomáhá dodržovat pracovní návyky a objem práce.
 • Pečlivě strukturuje týmu práci a stanovuje priority.
 • Hledá nové způsoby adaptování se na situaci.

Co mohou pracovníci HR ze své pozice zajistit a jak?

 • HR nesupluje roli psychoterapeuta nebo krizového interventa. Funguje jako koordinátor podpory a pomoci. 
 • Pomáhá zaměstnancům zorientovat se v náročné situaci.
 • Směruje zaměstnance k odborné psychologické, právní, finanční a jiné pomoci.
 • Předává důležité kontakty nebo kontakt zprostředkuje.
 • Spolupracuje s manažery a vytváří pro ně bezpečné zázemí.
 • Společně s manažery se zaměřuje na aktuální potřeby týmu a průběžně je zjišťuje. 
 • Hledá společně s manažery rozumná řešení.

Situace, které zažívají naši klienti a co jim radí Soulmio terapeuti

Co kolektiv, to jiné osobnosti a vztahy. Co v jedné firmě není žádný problém, v jiné představuje nepříjemný konflikt, který zásadně narušuje firemní kulturu. Naši terapeuti vzkazují: Obrňte se trpělivostí a nehledejte instantní řešení. Doba je teď plná nepříjemných emocí a uklidnit emoce na pracovišti vyžaduje čas.

Pláč a vztek na pracovišti

Kolegyně na sebe pasivně agresivně útočí. Manažerka s nimi musí téměř den co den řešit konfliktní situace a vyhrocené emoce. Zaměstnankyně se téměř pokaždé rozpláče. 

Vyslechněte je individuálně. Nechte je vymluvit. Sledujte kromě obsahu emoce, které z jejich tónu hlasu a řeči těla čiší. 

Nebojte se emocí. Nechte je vyplakat, vykřičet, roztrhat papír nebo něčím hodit. Bude vám v té situaci nepříjemně, v danou chvíli to ale pomůže. 

Pošlete je na procházku. Ať nejen mentálně, ale i fyzicky na chvíli opustí pracoviště a pohybem ze sebe dostanou náročnou emoci. Pomůže to i lidem, kteří s nimi pracují.

Nestavte se na jejich stranu. Zůstaňte objektivní, ač to, kvůli sdílenému názoru s jednou stranou, i pro vás může být těžké.

Hádky a pasivní agresivita na denním pořádku

Zaměstnankyně si manažerce stěžuje, že s tou druhou nemůže pracovat. Pomlouvá ji za zády, v týmovém chatu proti ní vysílá pasivně agresivní komentáře. 

V době vyhrocených emocí se je nesnažte hned nadobro usmířit. 

Rychlé, ač dočasné, řešení je zaměstnankyně od sebe na nějakou dobu oddělit. Pokud to jde, naplánujte jim pracovní dobu, aby se nepotkaly: Můžete jim nakázat home office, přeplánovat směny, nařídit dovolenou. 

Pokud se bude situace opakovat, nastavte s nimi principy komunikace. Dohodněte se na jejich dodržování a v kritické chvíli se na ně odkazujte. Atmosféra pak možná nebude přátelská, rozhodně ale bude korektní. I to je v danou chvíli důležité. 

Ve firmě spolu pracují týmy Ukrajinců a Rusů

Možná se nic nezměnilo a kolegové spolu i nadále fungují bez problémů. Také je ale možné, že v týmu vládne skryté nebo zjevné napětí. Lidé si dávají pozor, co říkají, nebo naopak ostře vystupují proti “těm druhým”.  

Sledujte náladu. Pozorujte konverzace - naživo i v e-mailech a firemním chatu. Třeba objevíte vzorce, které tam dříve nebyly: Vyčlenění lidí z konverzací, pomlouvání a narážky za jejich zády. 

V rozhovorech jeden na jednoho zjistěte, jak teď lidem v týmu je. Jaké emoce jim naskočí, když před nimi zmíníte jména jednotlivých členů týmu. Jak by popsali atmosféru, která v týmu teď panuje. 

Do týmu nastoupil nový manažer ruské národnosti

Firma ani tým jej zatím neznají, ještě neměli možnost zažít ho jako člověka a zjistit, co je spojuje. Máte obavy, jak na něj bude tým reagovat.

Pojmenujte před ním své obavy a zeptejte se ho, nakolik je s vámi sdílí. Zjistěte, jak se cítí a co by mu pomohlo.

Nabídněte mu prostor pro každodenní kontakt, ale nenuťte jej do toho. Někdo toho rád využije, jinému může být zvýšená pozornost nepříjemná. 

V debatách si nechává svůj názor pro sebe

I to, že se někdo aktivně nevyjadřuje proti Rusku, může někomu vadit a způsobit konflikt. O to víc, když je daný člen týmu ruské národnosti nebo má ruské kořeny. 

Dejte najevo, že názor si každý může nechat pro sebe. I v tom spočívá svoboda slova.

Připomeňte týmu, jaké zastáváte hodnoty. Stavte hlavně na těch silných neformálních, které se projevují v době mimo konflikty. 

Pošlete do týmu jasné stanovisko vás jako manažera (nebo oficiální stanovisko firmy). Určete nebo připomeňte, jaké chování už je přes čáru.

Lidé se chovají úzkostně, pociťují vinu

S blízkým válečným konfliktem (ale i v souvislosti s pandemií) se úzkost začala projevovat u velké většiny populace. Ve chvíli blízkého válečného konfliktu pociťují úzkost, obavy, nejistotu a strach i lidé, kterým byly tyto emoce dosud vzdálené. 

Povídejte si s nimi o tom, jak se mají. Úzkost nemusí být vidět, nebo se k ní lidé nebudou chtít přiznat. Použijte k jejímu popisu i jiná slova: Obavy, nejistota, únava, strach. Zvýšená nervozita, horší spánek, zvýšená roztěkanost. Pocit staženého těla, pocit zimy nebo naopak nadměrné pocení.  

Odvádějte jejich pozornost k práci. Odvedete tak pozornost od tíživých myšlenek k normálnímu životu. Navíc, právě teď se většině z nás opravdu nic život ohrožujícího neděje. Obavy existují v naší hlavě. Čím více prostoru jim dopřejeme, tím více nás pohltí úzkost. 

Připomeňte jim, že se mohou online sejít s terapeutem. Naznačte, co s terapeutem mohou probrat: Utřídit myšlenky, ať už se týkají války nebo jiných náročných záležitostí v jejich životě. Probrat obavy. Dotknout se rodinné situace. 

Jak to jako manažer emočně ustát

Pokud i vy zažíváte podobně náročné situace, nebojte si říct si pomoc a sdílejte. Ptejte se ostatních manažerů ve firmě, zda se s podobnou situací setkávají a jak ji řeší. Právě teď je vhodná chvíle využít konzultace terapeuta. Už jedna hodina vám může pomoci utřídit si myšlenky, podívat se na situaci z nadhledu, uklidnit sami sebe, abyste pak mohli pomoci a podporovat svůj tým. 

Pěstujte v týmu normalitu a psychologické bezpečí

Je v pořádku, že nadále pokračujete v rozběhnutých projektech nebo si zajdete do restaurace. Tím, že zůstanete v osobním životě i v práci normální, budujete psychickou odolnost svou i svého okolí. A to právě tím, že zlu, panice a obavám nedopřáváte větší prostor než si zasluhují. 

I tentokrát vám dlouhodobě pomohou obecně platné zásady psychohygieny a zdravého životního stylu. 

 • Oddělujte práci a volno. Pěstujte koníčky, věnujte čas rodině. 
 • Dostatečně spěte. Unavení budete jen víc podráždění a vystresovaní. 
 • Digitální míra. Zprávy jen jednou za den. Dvě hodiny před spaním už žádná blikající obrazovka.
 • Hýbejte se. Aspoň jedna procházka denně, pobyt na sluníčku a/nebo sport. 
 • Pijte dost vody a zdravě jezte. Zdravé palivo zásobí váš mozek energií potřebnou pro zdravé tělo a bystrou mysl. 
 • Setkávejte se s přáteli. Mluvte o běžných věcech, které se dějí mimo válku.
 • Zkuste si zklidňující terapeutickou techniku dýchání do čtverce.