Máte pocit, že jedete na doraz? Naučte se řídit svou energii

Rychlý růst, spousta změn, nadprůměrné pracovní nasazení. 3 znaky, kterými by se dalo popsat startupové prostředí. Ale stejně tak i inspirace, motivace nebo nadšení. To vše vyžaduje naši energii. Co když se ale cítíme každý den po práci unavení a vyždímaní jako citron? Motivace klesá, únava narůstá a následky na sebe nenechají dlouho čekat. Jak se naučit zacházet se svou energií tak, abychom zbytečně nečerpali z vlastních rezerv? 

Pojďme začít příběhem. 

Aleš je bývalý vrcholový manažer, který byl zvyklý roky pracovat v korporátním prostředí. Po čase ho ale práce přestala naplňovat a rozhodl se jít cestou vlastního projektu. Budování nové firmy mu nejdřív dávalo velký smysl, ale po určité době se dostal do toho samého kolotoče, kterým procházel v předchozím zaměstnání. Znovu měl minimum volného času, zjistil, že veškerý svůj čas obětuje práci a i když se mu v podnikání dařilo, byl stále více vyčerpaný.

Proč? Protože si své nezdravé návyky a vzorce přinesl i do podnikání.

Myšlenkové vzorce, které nás vyčerpávají:

  • “Úspěch si musím zasloužit.”
  • “Kdo nepracuje tvrdě, jen těžko prorazí.”
  • “Práce nepočká.”
  • “Odpočinek je ztráta času.”

Tyto a další myšlenkové vzorce jsou zodpovědné nejen za soustavné vyčerpání naší energie, ale mohou negativně zasáhnout i náš osobní život. A i když touha po úspěchu dokáže být silným hnací motorem, vnitřní pocit štěstí nám nezaručí. 

Neznalost našich myšlenkových vzorců vyvolává tlak a potřebu neustále vydávat energii ven. Často se proto stává, že i když jdeme do své vysněné profese a děláme práci, která nás naplňuje, obětujeme jí téměř všechno a pracovní proces nás pohltí. Dostane veškerou naši pozornost a nejvyšší prioritu na úkor odpočinku, koníčků nebo rodiny. Pokud nemáme prostor naši vnitřní baterii dobíjet, není takový proces dlouhodobě udržitelný.

Pokud máte zdravý vztah sami k sobě, nebude vám jedno, jak se cítíte. Díky sílícímu pocitu nespokojenosti zjistíte, že se svojí energií nenakládáte hospodárně a že je potřeba něco změnit. Není bohužel výjimkou, že varovné signály lidé zaznamenají až v době, kdy vyhoření klepe na dveře nebo (v horším případě) kdy už zcela vyhořelí jsou.

Rychlý audit vnitřní energie

Prvním krokem k zvládání energetického managementu je zastavení se a zhodnocení, jak na tom aktuálně s energií jsme. Možná vás to překvapí, ale rychlým a velmi účinným řešením bývá sebeuvědomění.

  • Jak se přes den máme? 
  • Jakou máme náladu? 
  • Cítíme žízeň nebo hlad? 
  • Potřebujeme se protáhnout? 
  • Jsme unavení, veselí nebo naopak smutní?
  • Bolí nás záda?

V tzv. autopilotním režimu jsme sami od sebe mnohdy natolik odpojení, že si ani neuvědomíme, že se potřebujeme napít nebo vstát od stolu, u kterého už 4 hodiny sedíme.

Odpočinek a relaxace je základ

Čas na odpočinek, kvalitní spánek a regeneraci je pro zdravé hospodaření s energií základním stavebním kamenem. Nezapomínejte na něj a odolejte pokušení ho odsouvat. Vnímejte relaxaci jako přirozenou součást vaší denní a týdenní rutiny. Díky odpočinku načerpáte energii, kterou potřebujete pro svou práci, získáte pozitivní náladu a podpoříte svou psychickou odolnost.

Výkonnostně orientovaným lidem pomáhá alokovat čas na odpočinek přímo v kalendáři - můžete si nastavit “povinné” pauzy mezi schůzkami nebo dostatečně dlouhé přestávky po hluboké práci.

Proaktivní vs. reaktivní nastavení

Sledováním svých reakci a uvědoměním si vnitřního rozpoložení získáme nad svou energií větší kontrolu. Dalším důležitým krokem, na který se potřebujeme zaměřit, je změna našeho jednání z reaktivního na proaktivní.

Když jsme reaktivní, jednáme na základě příchozích požadavků a informací. Jsme v procesu odbavování a reagujeme pouze na to, co k nám přichází (e-maily, telefonáty, online meetingy, osobní schůzky). Práce nás pohlcuje a my máme pocit, že nad ní nemáme plnou kontrolu. Občas viníme za své chování druhé nebo se schováváme za argument „prostě jsem takový“.

Příklad reaktivního jednání:

“Když jsem zavalen e-maily, vystresuji se a musím na ně hned odpovědět.”
(odpovídám ve stresu na každý e-mail)

Při proaktivním jednání se řídíme především svými hodnotami a prioritami. Víme, co je náš záměr, máme konkrétní plán a většina našich aktivit směřuje k jeho naplnění. Vnímáme, že máme své aktivity ve svých rukou, svůj čas si řídíme sami a přijímáme odpovědnost za své chování.

Příklad proaktivního jednání:

“Sám/a se rozhoduji o tom, kdy se budu věnovat e-mailům a které pracovní povinnosti udělám nejdřív.” (vyhradím si čas, kdy se budu věnovat e-mailům)

Deník pozitivní a negativní energie

Mnozí z vás se teď možná vyděsili a dovedu si představit, že některým se právě prohnala hlavou myšlenka: “Ještě tak psát deník, to ani náhodou.” 

Určitě ale používáte diář, ať už papírový nebo elektronický. Zkuste si v něm psát své aktivity během dne a hodnotit je jako pozitivní (+) nebo negativní (-). Následně se zaměřte na omezení negativních aktivit, které vás dlouhodobě vyčerpávají a nedávají vám smysl (schůzky, telefonáty, administrativní úkony atd.). Zachovejte jen ty skutečně nutné a ostatní buď delegujte nebo pokud možno zcela vyřaďte ze svého harmonogramu. 

Potřeba přehnané kontroly, perfekcionismus a neschopnost delegovat nám někdy neumožní odtrhnout pozornost od věcí které bychom nemuseli sledovat. Pamatujme proto, že naše energie je vzácná komodita. Když se sami pro sebe staneme důležitými, čím dál tím méně si ji budeme chtít nechat něčím, nebo někým “ukrást”. 

Emoce jsou naším kompasem

Hospodaření se svou energií můžeme zlepšit i tím, že převezmeme kontrolu nad svými pocity. A to bez ohledu na vnější tlaky, kterým čelíme. Když cítíme pozitivní emoce, máme tendenci být výkonnější a kreativnější. Naopak cítíme-li se emočně vyčerpaní, negativně to dopadá na náš pracovní výkon. 

Emoce jsou kontrolkou naší vnitřní baterky, která začne svítit v momentě, kdy potřebuje nabít - doplnit energii nebo upozorní na nějakou potřebu.

Ve snaze uspokojit neustálé požadavky a nečekané výzvy, máme tendence sklouzávat k negativním emocím v režimu “bojuj nebo uteč”. Díky tomu se stáváme podráždění, netrpěliví nebo úzkostní. Tento stav nám také znemožňuje myslet jasně a efektivně se rozhodovat. Schopnost rozpoznat situace, které spouštějí naše negativní emoce, nám umožňuje získat větší kontrolu nad svým chováním a reakcemi. 

Jak zmírnit nebo odstranit negativní emoce

Negativní emoce plodí další negativní emoce a tak stále dokola. Tvoří se spirála, ze které se člověk těžko vymaní. Jednou z technik, jak své negativní pocity zmírnit nebo se jich zcela zbavit, je vědomé zastavení.

Jde o hluboké břišní dýchání, které rychle a přirozeně zmírňuje stres a umožní vypnout reakci “bojuj nebo uteč”. 

Dýchání do čtverce (“box breath”):​​

Můžete ho praktikovat vsedě i vleže. Dýchejte zhluboka do břicha. 

Představte si svůj dech jako čtverec. Čtyři stejně dlouhé strany. Jedna strana je nádech, druhá zádrž po nádechu, třetí výdech a čtvrtá zádrž po výdechu. Podstatné je, aby každá strana čtverce (logicky) byla stejně dlouhá. Například 4 sekundy postupný nádech, pak na 4 sekundy zádrž, poté 4 sekundy pozvolný výdech a na konec 4 sekundy zádrž. To je celý jeden cyklus. A pak znovu.

Pro zajímavost: Jedním z důvodů, proč lidé kouří není jen přísun nikotinu, který uspokojuje mozek. Často je to právě hluboký nádech a výdech, který je s kouřením spojený. Dochází pak přirozeně k uvolnění a lidé se cítí lépe. Jít se zhluboka prodýchat může být tedy velice účinná technika, aniž byste museli sahat po cigaretě.

Emoční deník

Další účinnou technikou je psaní emočního deníku. Zapisovat si situace, které se nás dotkly nebo nás naopak potěšily může pomoci lépe rozpoznávat své emoce a vyčistit tak hlavu od emočního tlaku. Pochopení našeho emočního rozpoložení nás uklidňuje, daří se nám budovat lepší vztahy s druhými a vede k optimalizaci energetického výdeje.

Techniky, které jsem vám popsala, jsou velice jednoduché a nezaberou ani mnoho času. jejich efekt je ale nezanedbatelný. Pokud se naučíte řídit svou energii, můžete být nejen produktivnější, ale také spokojenější ve své práci i v soukromém životě.