Z kulatého stolu: Jak se změnila role manažera?

Čím méně se vzhledem k práci na dálku vidíme, tím víc potřebujeme budovat vztahy. Je také důležité vědět, že manažeři, kteří projevují vysokou úroveň empatie, mají 3x větší dopad na výkon zaměstnanců než ti, kterým empatie není příliš vlastní. Co dalšího zaznělo na květnovém HR kulatém stolu na téma Jak se změnila role manažera?
Našeho online kulatého stolu pro HR se zúčastnila téměř 100 manažerů, převážně z HR oddělení a nejčastější dotazy se týkaly nastavení a udržovaní lidskosti na dálku nebo prosazení HR role v managementu. Diskuzi za Soulmio vedly a na dotazy odpovídaly Sandra Fridrichová, People & Strategy a Simona Zábržová, CEO. 

Nepřehledný svět, nové nároky

Aktuální požadavky na koncepční a osobnostní dovednosti manažerů silně ovlivňuje nejasné nastavení dnešního světa, který se často popisuje zkratkou VUCA:

Volatility - proměnlivost. Dynamické, rychlé, náhlé změny jsou na denním pořádku.
Uncertainty - nejistota. Je obtížné předvídat, co se stane. 
Complexity - složitost. Velká propojenost neumožňuje jednoduchá řešení.
Ambiguity - nejednoznačnost. Fakta mohou mít různé „správné” interpretace. 

Na toto nové uspořádání reagují úspěšné firmy v mnoha odvětvích například tím, že: přechází na agilní řízení, hledají nové formy sebeřídících týmů a experimentují s nehierarchickými způsoby vedení. 

Firmám nové nastavení umožňuje snazší přizpůsobení těžko předvídatelným podmínkám, mezi které patří smíšené, samo-organizované týmy, kratší plánovací období a rozdělování práce, nebo požadavky na mnohem širší záběr zaměstnanců - tzv. univerzálních specialistů. A v takovém prostředí se významně mění a vyvíjí i manažerská role.

Trendy, které ovlivňují roli manažerů

“Zažíváme extrémní požadavky na empatii, soucit a lidskost v době, kdy není prostor pro kompromisy ve výsledcích.” 

Právě tahle věta ve zkratce vystihuje hlavní nároky na současné manažery: Rychle naskakovat na trendy v digitálním světě a efektivně online prostředí používat v práci. Být lidskou spojkou svému týmu a dbát, aby se lidé i nadále potkávali naživo, budovali vztahy a lidskou kulturu firmy, pro kterou pracují. 

Výběr z trendů a statistik, které utvářejí očekávání lidí a firem od manažerů:

 • 90 % kancelářské pracovní síly bude v příštích letech pracovat hybridně. 
 • Více než 70 % vztahů mezi manažerem a zaměstnancem bude na dálku. Asynchronní spolupráce ale vyžaduje nové nastavení vztahů a principů komunikace na dálku.
 • Kvůli hybridní práci a práci na dálku se mění vztahy a firemní kultura. 
 • Technologie pro řízení zaměstnanců přeberou většinu (69 %) manažerské práce. Řízení projektů, organizace času (včetně plánování produktivní času a času na odpočinek) do značné míry převezmou digitální nástroje. O to víc práce zbyde na manažery v oblasti pěstování vztahů.
 • 64 % manažerů se domnívá, že zaměstnanci pracující z kanceláře jsou výkonnější než zaměstnanci v režimu remote. Tato domněnka se zároveň často silně odráží i v přístupu k odměňování  - ve prospěch lidí pracujících z kanceláře.
 • Časová flexibilita práce se z benefitu stane běžnou pracovní podmínkou. 
 • Podpora a destigmatizace duševního zdraví je novou normou. 

Není nutné, aby se z manažerů najednou stali psychoterapeuti se specializací na vztahy. Jistě ale pomůže poznat, že kolegové potřebují psychickou podporu a nasměrování k péči o vlastní zdraví. 

Klíčové vlastnosti ideálního manažera nebo manažerky

 • Zná sám/a sebe - je si vědom/a, v čem je silný/á a jaké vlastnosti/dovednosti mu/jí chybí. Nesnaží se být supermanem nebo superženou. Staví tým, který je složen z různých osobností, které se doplňují.
 • Je autentický/á. Říká to, co si myslí. Dělá to, co říká. 
 • Dává prostor ostatním lidem - naslouchá … tedy mlčí a vnímá, ujišťuje se, že rozumí správně, podporuje kolegy v samostatnosti, v přemýšlení. Umí jim nasvítit jejich talenty a také umí pracovat s jejich slabinami.
 • Vytváří prostředí, ve kterém je povoleno být sám sebou. Být člověkem. Ptát se. Mít jiný názor. 
 • Zajímá se o lidi. Vnímá je jako lidské bytosti s jejich kontextem nikoli jako stroje na plnění KPI.  
 • Umí vytyčit hranice (týmové, lidské, ….). Umí oceňovat i kritizovat. A ano, občas je nutné říct, kterou cestou nejdeme nebo co v našem týmu děláme nebo neděláme.
 • Umí rozlišit, kdy a jakou pomoc jeho lidé potřebují. Ne každý je zrozen pro samostatnost a ne každý jí je v každém momentu schopen.
 • Má vizi. Nebo cíle. Jakékoli slovo, které vyjadřuje myšlenku do budoucna -jak má jeho/její firma nebo tým vypadat nebo fungovat v budoucnu a je schopen to předat a nadchnout lidi kolem sebe.

Jaká je role HR v roce 2022?

HR oddělení vždy bylo a bude přímým partnerem manažerů v práci s lidmi a v očích mnoha manažerů přísluší HR práce s lidmi dokonce výhradně. Výkonné role manažerů se zároveň posouvají blíž k roli strážce týmového psychologického bezpečí a podporovatele spolutvorby.

Co role HR v současné době zahrnuje: 

 • Zjišťování potřeb zaměstnanců. Digitálně, jak s exaktně měřitelnými daty, tak empaticky, s rozhovory a přímou zkušeností i kontaktem se zaměstnanci.
 • Nastavení nových kompetencí a práce manažera. Redefinice manažera spíše jako zastřešovatele týmu a lidského prvku, než jen dodavatele výsledků. 
 • Přenastavení role z exekuce do strategie. 
 • Vytváření prostředí psychologického bezpečí ve firmě. Podporování budování vztahů.
 • Nositel firemní kultury a lidství. 

7 tipů na péči o sebe od Simony Zábržové, CEO Soulmio 

Ve firmách dochází k podpoře a destigmatizaci duševního zdraví. Zároveň manažeři mají v týmu i na dálku udržovat lidskost, pěstovat vztahy a odhadnout, když kolegové potřebují psychicky podpořit. Je proto důležité, aby nejdříve dbali na své osobní zdraví. Tím mohou jít ostatním příkladem a zároveň dbát na vlastní prevenci vyhoření a dopadů dlouhodobého stresu.

Simona Zábržová, CEO Soulmio sdílela, osobní tipy na péči o psychickou rovnováhu :

 • Poznávám a hlídám si své hranice. Jde o dlouhodobou postupnou práci. Hlídejte se, i když si myslíte, že už si hranice nastavit umíte.
 • Investuji svou energii pouze do situací, které se dají změnit. 
 • Chovám se tak, jak chci, aby se chovali ostatní. Pokud jsem pro ostatní vzorem, budou se přirozeně chovat stejně. 
 • Ego vs. skutečné a reálné cíle. Ptám se sama sebe, zda svá rozhodnutí činím, protože je chci udělat (jednám z pozice lásky) nebo mě do nich někdo tlačí (jednám z pozice strachu)? 
 • Odpočinek je čas, kdy pracuji sama na sobě. Volný čas je vkladem do mé energie, uvážených rozhodnutí nebo znalostí a dovedností.
 • Respektuji své maximum a maximum ostatních. Nezapomínám si své maximum připomínat a nepřekračuji jej. Respektují, že lidé kolem mě můžou postupovat rychleji nebo pomaleji, než jak to mám já.  

Těšíme se na vás u dalšího kulatého stolu. Pro konkrétní termín sledujte náš Linkedin. 

Pokud i ve vaší firmě zvažujete, jak efektivně podpořit manažery nebo všechny zaměstnance v péči o duševní zdraví, ozvěte se nám. Rádi vám představíme ucelený online program podpory psychického zdraví, navrhneme dílčí konzultaci nebo webinář s psychology a kouči.

Použité zdroje:

Gartner’s 2020 ReimagineHR Employee Survey
Harvard Business Review ( Mark Mortensen & Heidi. K. Gardner)
Work trends by Gartner, duben 2021
2021 Mental Health Report Card from Lighthouse Research & Advisory and LifeSpeak
Schneider D, Harknett K. Consequences of Routine Work-Schedule Instability for Worker Health and Well-Being. Am Sociol Rev. 2019