Projekty zvládám,

lidi o něco méně

Nabídka témat

Psychologické bezpečí

Alfa a omega úspěšných týmů

Můžete v týmu udělat chybu, aniž byste se báli, že to bude použito proti vám? Jak ochotní jste vyjádřit svůj názor nebo ukázat, že něco nevíte? Jak to máte s žádostí o pomoc? A jak to mají členové vašeho týmu? Naučte se rozvíjet vztahy, podporovat zdravé ambice, inkluzi a nenásilnou komunikaci. Rozpoznejte nezdravý tým a včas zasáhněte.

Co se naučíte:

 • Co je psychologické bezpečí a jak ovlivňuje týmovou kulturu a výkon
 • Proč mají lidé problém říct manažerovi svůj názor, i když je k tomu vyzve
 • Jak důvěru a psychologické bezpečí měřit a kultivovat

Lektorka: Martina Mikesková
Psycholožka a psychoterapeutka


Týmová retrospektiva

Vylaďte výkon i vztahy

Týmová retrospektiva se často spojuje s agilním řízením. Její principy se ale uplatní v jakémkoliv týmu, který chce zlepšovat svůj výkon i vztahy. Strukturované a pravidelné ohlédnutí za hotovou prací vám odhalí slabá a silná místa spolupráce. Naučte se, jak při hodnocení výkonu nezapomínat i na vztahy, emoce a zážitky.

Co se naučíte:

 • Co je retrospektiva.
 • Proč se týmovou retrospektivou zabývat.
 • Co šlo v posledním období dobře a špatně?
 • Jak ji začít prakticky používat v týmu.
 • Co si z toho vzít, aby se tým pučil a neopakoval každý rok ty stejné chyby

Lektorka: Nikola Šraibová
Firemní a osobní koučka
 


Průvodce manažera

v péči o týmové duševní zdraví

Je mnohem snazší řešit duševní nepohodu zaměstnanců na začátku než později, kdy by mohla přerůst v psychickou krizi. A navíc, když se to pak rozšíří do týmu, lehce se z toho může stát toxické demotivační prostředí. Naučte se jako manažer včas rozpoznat příznaky problémů s duševním zdravím. Sami tvořte otevřenou atmosféru sdílení o tom, jak se kdo má a jak na tom psychicky je. Získejte doporučení, jak na to citlivě. A taky se naučíte, kde jsou hranice toho, kdy pomáhat a když už to není vaše zodpovědnost. 

Co se naučíte:

 • Jaké jsou běžné problémy duševního zdraví na pracovišti
 • Jak rozpoznat, že zaměstnanec má problémy s duševním zdravím
 • Základní nástroje, jak s takovým zaměstnancem jednat
 • Co můžete udělat, abyste pomohli svým zaměstnancům zotavit se z krize

Lektorka: Zuzana Jochmannová 
Psycholožka a psychoterapeutka


HR: Offboarding

Emočně zvládnuté propouštění

Propouštění, zvlášť to hromadnější, se dotýká všech: Propouštěných, stávajících zaměstnanců, i manažerů a HR pracovníků. Zjistěte, jak u všech ošetřit emoce a nálady spojené s propouštěním, aby neutrpělo psychické zdraví zaměstnanců ani firemní kultura.

Co se naučíte:

 • Podívejte se na propouštění z pohledu psychologie a emocí
 • Pojmenujte, jaké emoce můžete čekat a naučte se, jak na ně reagovat
 • Základní nástroje podpory pro odcházející zaměstnance
 • Tipy pro vlastní psychohygienu v nepříjemné pracovní situaci

Lektorka: Martina Mikesková
Psycholožka a psychoterapeutka


HR: Change management

Jak provést firmu změnami

Změny vládnou v prostředí většiny firem. Ne vždy jsou ale kolegy vítány. Připravili jsme speciální workshop pro HR nebo board firmy, kteří se na změnu chystají nebo jsou v procesu změny. Od strategie jak úspěšně na změnu, přes konkrétní příklady z praxe a sdílení zkušeností a zapojení samotného vedení firmy až po řešení odporu zaměstnanců vůči změně.

Co se naučíte:

 • Co o řízení změny v knížkách nenajdete
 • Identifikujete, co je skutečně důležité a co je jen rozhodnutí pro lepší pocit
 • Dozvíte se, jakým způsobem stres krystalizuje jednotlivé charaktery
 • Malé kroky jako důležitá vítězství
 • Jak řešit obavy a odpor vůči změně
 • Role vedení v procesu změny
 • Proč je úspěch nejsilnější magnet

Lektor: Jan Hanuš
Ex-CEO Woltair, lektor


Turbulentní změny

Změny a transformace ve firmě

Prochází vaše firma překotnými změnami a rychlou transformací? Nachází se váš tým v krizi, kdy důvěru nahradila agrese a nepřátelské prostředí? Jste pod permanentním tlakem, ale potřebujete fungovat v práci i v osobním životě? Workshop je navržen tak, aby vás vybavil technikami  potřebnými k úspěšnému zvládání krizových období a turbulentních změn ve firmě. 

Co se naučíte:

 • Praktické tipy a nástroje, jak překonat krizová období a dynamické změny s klidem
 • Efektivní metody zvládání tlaku a stresu včetně techniky pro udržení soustředění a rozhodnosti
 • Jak lépe vnímat vlastní emoce, identifikovat vnitřní zdroje a budovat strategie pro řešení problémů

Lektor: Adam Kulhánek
Expert na závislosti, adiktolog, lékař


Mezigenerační rozdíly

Rozdíly v komunikaci i leadershipu

Mezigenerační rozdíly se liší ve způsobu myšlení, hodnotách, preferencích a komunikačních stylech mezi různými generacemi lidí. Na pracovištích a v širším sociálním kontextu můžeme identifikovat několik generací. Rozdíly mohou být ovlivněny historickými událostmi, tech. vývojem, změnami v hodnotách. Porozumění mezigeneračním rozdílům je klíčové pro efektivní týmovou spolupráci, vedení a vytváření harmonických pracovních prostředí.

Co se naučíte:

 • Porozumění rozdílům v přístupu k práci a v komunikaci mezi generacemi
 • Vysvětlení různých generací na pracovišti (Baby boomers, Generace X, Y a Z)
 • Vliv rozdílů v pracovním prostředí
 • Komunikace a leadership mezi generacemi
 • Jak vytvořit prostředí, které podporuje různorodost generací

Lektorka: Martina Mikesková
Psycholožka a psychoterapeutka


Vybrali jste si nebo potřebujete poradit? Ozvětě se nám! 

 • Psychologické bezpečí
 • Týmová retrospektiva
 • Průvodce manažera
 • Offboarding
 • Change Management
 • Turbulentní změny
 • Mezigenerační rozdíly

Jak nás vidí naši klienti