V týmu nám to neladí

Nabídka témat

Bossing & Mobbing

Šikana na pracovišti

Definice zdravých vztahů mezi nadřízenými a podřízenými, co jsou zdravé funkční vztahy a co jsou vztahy, které jsou nezdravé nebo toxické. Bossing je formou šikany, které se dopouští nadřízený pracovník. Kdy pracovní vztah překračuje hranice, jak poznám šikanu, a co s ní dělat? Mobbing je forma šikany skupiny praktikována na jednotlivce. Obojího se mohou dopouštět kolegové vědomě i nevědomě. Tento webinář definuje hranice mezi tím, co je v pořádku a co už za hranou.

Co se naučíte:

 • Co je ještě neutrální a co už je pasivně agresivní jednání? 
 • Jak poznám šikanu a co s ní dělat? 
 • Co dělat, když je proti mě celá skupina lidí? 
 • Rozdíl mezi zdravým a toxickým vztahem
 • Na koho se obrátit, když to řeším?

Lektorka: Zuzana Jochamnnová
Psycholožka a psychoterapeutka


Aktivní naslouchání

Cesta k úspěšné spolupráci

Základem úspěšné komunikace mezi lidmi je schopnost vzájemně si naslouchat. Naslouchat však neznamená jenom slyšet, znamená chápat a porozumět. Zlepšení vašich dovedností aktivního naslouchání pomůže otevřít příležitosti ke spolupráci, rychle dokončit práci nebo zahájit nové projekty. 

Co se naučíte:

 • Jak vypadá aktivní naslouchání a v čem nám pomáhá. 
 • Techniky užitečné pro zvýšení aktivního naslouchání
 • Co nám v aktivním naslouchání brání a proč
 • Práce s pozorností a všímavostí

Lektorka: Zuzana Hanáková
Psychoterapeutka, koučka


EGO

Jak ovlivňuje naši práci a vztahy 

Termín "ego“ se užívá a v nejrůznějších kontextech. Ego každého z nás utváří naše životní zkušenosti. Má vliv na naši identitu, povahu, hodnoty a smyslovou preferenci. Ovlivňuje naše reakce na vnější podněty, náš vztah k sobě, mezilidské vztahy a také prožívané emoce. Stojí proto za to poznat a uvědomit si, čím nás nastavení našeho ega může limitovat a jaké přednosti nám naopak poskytuje. 

Co se naučíte:

 • Jak ego souvisí s našimi hodnotami a rozhodováním, co vnímáme jako správné
 • Co je Egodiagram a jaký je jeho přínos pro růst důvěry a tolerance mezi členy týmu
 • Jak si můžeme snadno uvědomit, čím nás nastavení ega může limitovat
 • Proč a čím se naše ega od sebe liší

Lektorka: Jan Čepelka
Kouč, lektor, autor Egodiagramu


Feedback

Umění konstruktivní zpětné vazby

Jeden z nejdostupnějších nástrojů rozvoje lidí kolem nás, a přesto stále tak málo doceněný. Feedback v sobě skrývá mnoho výhod, ze kterých můžeme na první příčky postavit osobnostní i výkonnostní růst jak našich kolegů, tak zároveň i nás samotných. Ať už jsme manažeři či řadoví zaměstnanci, jediné, co stačí, je, se s ním naučit správně a efektivně zacházet. 

Co se naučíte:

 • V čem tkví kouzlo zpětné vazby a proč nám pomáhá růst 
 • Jak se zpětnou vazbou efektivně zacházet 
 • Čemu se v jejím slovníku vyhýbat a čemu jít naopak naproti 
 • Jak se zpětnou vazbou pracovat v dlouhodobém měřítku

Lektorka: Kristýna Cetkovská
Firemní psycholožka, koučka


Emoční inteligence

Jak na příjemnou komunikaci

Právě ti, kteří dokáží rozkódovat jazyk emocí a vnímat mezilidskou interakci, se přirozeně řadí k těm, kteří jsou úspěšnější v osobním i profesním životě. Naučte se v komunikaci rozklíčovat kromě slov také emoce, potřeby, strachy, zájmy a touhy. Jen tak můžete dlouhodobě dosahovat opravdových win-win výsledků. 

Co se naučíte:

 • Co je emoční inteligence
 • Rozdíl mezi IQ a EQ
 • Jak své emoce používat jako svůj spolehlivý radar
 • Jak umět vnímat a zvládat emoce druhých

Lektorka: Nikola Šraibová
Firemní a osobní koučka


Empatie

Nalaďte se na stejnou emoční vlnu

Napojit se jeden na druhého vyžaduje schopnost emoční inteligence - empatii. Pokud nejsme naladěni na stejnou  frekvenci, může být těžké se domluvit a najít společnou řeč. Právě ti nejlepší manažeři, uznávaní učitelé, vedoucí a rodiče s empatií pracovat umí. My si společně řekneme, jak to dělají.

Co se naučíte:

 • Co je to empatie a jak vám může pomoci v pracovní i osobní rovině
 • Jak ji kultivovat a rozvíjet, abyste mohli vést úspěšnou komunikaci
 • Proč je předpokladem empatické reakce znalost sebe sama a svých emocí
 • Jak za pomocí neverbální komunikace číst druhé a umět se na ně naladit

Lektorka: Nikola Šraibová
Firemní a osobní koučka


Vybrali jste si nebo potřebujete poradit? Ozvětě se nám! 

 • Aktivní naslouchání
 • Bossing & Mobbing
 • Ego
 • Feedback
 • Emoční inteligence
 • Empatie

Jak nás vidí naši klienti